Klaverjassen

Klaverjassen

Klaverjassen in de tent. 

Opgave op de dag zelf, in de tent. Er wordt gespeeld om vleesprijzen. Deelnamekosten bedragen € 5,- p.p. en dienen voor aanvang contant te worden voldaan.

Tent open om 12.30 uur - start klaverjassen 13.00 uur


Allard Kleine
Vragen of wil je vrijwilliger worden?
Neem contact op met ons!